Beeldkwaliteitsplan


Er is door veel partijen lang en breed nagedacht en gediscussieerd over hoe het definitieve Singelpark eruit zou moeten zien. Immers: het Singelpark heeft alle mogelijkheden om uit te groeien tot een groen podium en een groene woonkamer voor alle Leidenaars. Hiervoor is in 2012 een prijsvraag uitgeschreven. Het ontwerp van Lola Landschapsarchitecten en Studio Karst heeft uiteindelijk gewonnen.

Het uiteindelijke beeldkwaliteitsplan kwam in 2014 gereed onder regie van de opdrachtgever: de gemeente Leiden, en is geschreven in nauwe samenwerking met de Vrienden van het Singelpark, terwijl is afgestemd met enkele belangrijke stakeholders: de Universiteit Leiden, Hortus botanicus, Museum Volkenkunde, en de Meelfabriek.

Het Beeldkwaliteitsplan beschrijft de ruimtelijke kwaliteit van de openbare ruimte in het Singelpark en geeft duidelijke regels voor het inrichten ervan. Het is een lijvig, uit drie delen bestaand document dat vijf hoofdstukken omvat: Visie, Tien Geboden, Ontwerprichtlijnen en regels, Participatief Onderhoud, en de Zeven Singelgebieden.

Hier volgen de Tien Geboden. In een notendop zijn dit de belangrijkste richtlijnen waaraan de Vrienden van het Singelpark, de gemeente Leiden en overige participanten zich bij hun activiteiten en inspanningen voortdurend toetsen.

  • Maak één Singelpark
  • Neem het water als leidraad
  • Maak spannende routes
  • Overal planten
  • Bouw een botanische collectie op
  • Werk samen
  • Versterk de 7 Singelgebieden
  • Creëer ontmoetingsplekken
  • Draag zorg voor basisvoorzieningen
  • Ontwerp grenzen en overgangen naar de binnenstad

Vanwege de omvang hebben we het Beeldkwaliteitsplan in drie stukken gesplitst, ieder met een omvang van ca 25 MB. Je downloadt ze hier:

In 2022 is de uitvoering van de ambities van het Beeldkwaliteitsplan geëvalueerd. Het rapport van deze evaluatie werd op 4 januari 2023 gepubliceerd: Onderweg naar het langste, mooiste en spannendste stadspark van Nederland: het Singelpark. Ruimtelijke studie uitvoering ambities Beeldkwaliteitsplan. Klik op de afbeelding hieronder om download te starten.