Vanaf de oprichting op 16 juli 2012 bundelen inwoners van Leiden in de Stichting Vrienden van het Singelpark hun krachten met die van de gemeente Leiden en andere partners. We werken zo met z'n allen aan het verwezenlijken van onze droom: de Leidse singels als een mooi, levendig, botanisch stadspark voor iedereen.

Over de Vrienden van het Singelpark

Het Singelpark is van ons allemaal en jij kunt meedoen!

Beeldkwaliteitsplan

Dit belangrijke document garandeert de noodzakelijke identiteit en samenhang van het park door regels te stellen voor alle openbare ruimte projecten voor het gebied, nu en op de lange termijn

Vooruitblik 2018-2022

Dit document, opgesteld in maart 2018, is voor de Vrienden de basis voor de tweede fase van het Singelpark.

Het bestuur

Het bestuur van de Vrienden van het Singelpark bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en de voorzitters van de verschillende commissies.

Commissies & werkgroepen

Specialisten met allerlei achtergrond werken in de Commissies heel hard aan het totstandkomen en de actuele zaken in het Singelpark.

Organisatie en ANBI gegevens

De Belastingdienst kan ANBI status verlenen aan een algemeen nut beogende instelling. De Vrienden van het Singelpark voldoet aan de eisen. In deze pagina vindt u alle belangrijke zaken die met onze ANBI status te maken hebben.

Vrienden en vrijwilligers

Geen Singelpark zonder de inzet en betrokkenheid van vele Vrienden en vrijwilligers

Comité van Aanbeveling

De leden van het Comité van Aanbeveling zijn vooraanstaande Leidenaars op het gebied van bestuur, zakenwereld, kunst, wetenschap en media.

Partners

De Vrienden van het Singelpark wordt gesteund door een aantal partners

Privacyverklaring

FAQs

Een aantal veelgestelde vragen en hun antwoord is samengevat in deze pagina FAQs. Mocht u desondanks een onbeantwoorde vraag hebben, stuur ons dan een email met uw vraag aan info@singelpark.nl