Watervogels in wakken

Door: Huub Hendrix - 19 februari 2021

Alle watervogels en honderden meeuwen bivakkeren in de ijsvrije Maresingel, op de hoek van de Rijn bij molen de Put en in vier wakken bij bruggen over de singels. Het zijn er in totaal zelfs meer dan in januari. De aantallen per soort zijn ongeveer gelijk aan die van eerdere rondjes. Maar minstens 20 aalscholvers hebben zich tijdelijk in de singels gevestigd en duiken er naar vis. Hun normale jachtgebied zal door ijs bedekt zijn. En er zijn meer eenden.

Op maandag, de dag na de eerste sneeuwbuien zag het er anders uit. Er was nog nergens ijs, maar ik zag minder meerkoeten, maar drie waterhoentjes, geen nijlgans en twee aalscholvers. Bij code rood waren ze even in weg, maar na een paar dagen gingen ze weer massaal naar buiten.

De laatste weken zijn er ook meer dan honderd kokmeeuwen. Dat begon al vóór de vorst, maar het werden er veel meer toen de singels dichtvroren. De stad is elke winter een populair verblijfsoord voor kokmeeuwen. Daar is veel onderzoek naar gedaan. Een van de duizenden meeuwen die aan die onderzoeken meedeed, treedt op in de laatste scene van het winterfilmpje bij deze aflevering. Hij -het is een mannetje- heeft kleurring wit E5OM om zijn linkerpoot. Hij werd in 2015 als driejarige geringd en sindsdien elke winter vele malen teruggemeld. Normaal verblijft hij op de Houtmarkt. Die is nu dichtgevroren en ik zag hem bij de nabije Maresingel. Hij heeft al een erg donkere kop in vergelijking met zijn soortgenoten die het nog met een zwart vlekje, een soort koptelefoon, moeten doen. Kokmeeuwen zijn van de gewone Leidse meeuw, de zilvermeeuw, te onderscheiden doordat ze kleiner zijn en rode poten en een rode snavel hebben. En vanaf het voorjaar een chocolabruine kop.

Huub Hendrix, 12 februari 2021