Terug naar het voorjaar

Door: Huub Hendrix - 11 maart 2021

Niet alleen de temperatuur verschilt danig van die van een paar weken geleden, ook de aantallen vogels.
De vluchtelingen van de bevroren grachten en besneeuwde grasvelden zijn weer van de singels verdwenen. Geen aalscholvers meer. Van de meer dan 150 kokmeeuwen zijn er een stuk of 40 over. Behalve bij de meerkoeten zie je nu ook bij andere soorten duidelijker dat het broedseizoen eraan komt. Er zijn meer gepaarde waterhoentjes en ook de eenden zie je vaker twee aan twee zwemmen. Ik ben benieuwd of we ze ook broedend bij de singels gaan aantreffen.

De werkzaamheden aan het maken van vlotten waarop de meerkoeten kunnen broeden zijn gestart, zoals in dit filmpje is te zien. Ik heb er twee andere veel voorkomend tafereeltjes bij gezet. Een zilvermeeuw die met succes wormen naar boven lokt. En de bevestiging dat twee futen op de Zoeterwoudse Singels elkaar nog steeds aardig vinden.
Tenslotte nog een bericht over de ganzen. Het lijkt erop dat een gans van de groep van vijf van de Morsssingel/Rijnsburgersingel zich heeft afgescheiden. Hij (of zij) loopt nu op zijn eentje aan het einde van de Maresingel, tegenover de ganzen van de Houtmarkt. Een tragedie als die van Harry en Meghan?


Huub Hendrix, 9 maart 2021