Singelpark
×

Donatie van Lions Leiden Lakenstad

Op 7 mei 2024 ontvingen we een fijne donatie van Lions Leiden Lakenstad, een club van 24 enthousiaste vrouwen. Door actieve fondsenwerving heeft de Lionsclub geld bijeengebracht om aan de Stichting Vrienden van het Singelpark € 1200 te overhandigen.

Convenant Publiek Beheer Singelpark 2024

Twee gedenkwaardige gebeurtenissen voor de Vrienden van het Singelpark! Zaterdag 13 januari 2024 ondertekenden Ashley North (GroenLinks) wethouder Klimaat, Mobiliteit en Financiën, Jeroen van Loon en Ton van Zijp, respectievelijk voorzitter en penningmeester van de Stichting Vrienden van het Singelpark het Convenant Publiek Beheer Singelpark 2024. In dit document zijn

Fotoboek 10 jaar Vrienden Singelpark

Het is alweer 10 jaar geleden dat Vrienden van het Singelpark werd opgericht. In 2012 broeide en gistte het in Leiden nadat de gemeente had besloten het plan van StadsLab Leiden, oorspronkelijk geopperd door Jeroen Maters, uit te gaan voeren. Het bestuur, de commissies en tientallen vrijwilligers en supporters van

Feest der gemaskerden

Plotseling stonden er rondom de grote plataan aan de Jan van Hout ingang van het Plantsoen een aantal intrigerende foto’s die behoren bij een presentatie van Karl Karlas en Fenna Jensma met als onderwerp ‘Het feest der gemaskerden‘; het dragen van gezichtsbescherming als modeverschijnsel en als statement. Het is de

Wisenniabrug geplaatst

Na jaren planning en besluitvorming , maanden voorbereidingen en, door de coronavirus crisis vertraagde uitvoering, was het eindelijk zo ver. De ingehuurde hijskraan kon aanrukken om de drie brugdelen van de Wisenniabrug op hun plaats te hijsen. De brugdelen werden op zondag 10 mei 2020 per dieplader naar de bouwplaats