Singelpark
×

Uitstel planvorming Lakenpark


Gemeente besluit planvorming Lakenpark tot april 2018 uit te stellen

Wethouder Paul Dirkse heeft de betrokken organisaties en gemeenteraad laten weten dat het college van B&W heeft besloten ‘een afkoelingsperiode’ in te lassen voor het deelproject Lakenpark. Reden is dat het planvormingsproces stroef is gelopen.

Het bestuur van de Vrienden heeft hier met teleurstelling kennis van genomen en de wethouder mede namens de bij het project betrokken Vrienden laten weten uitstel van een nieuwe start niet nodig en wenselijk te vinden. Ook de Vrienden van het Singelpark waren niet tevreden over het verloop van het proces. Een nieuwe start met alle partijen om tafel is gewenst, maar zou op korte termijn kunnen plaatsvinden.

Voor een overzicht van het plan “Lakenplein wordt Lakenpark, zie de publicatie van de Vereniging GDO Geemeenten voor Duurzamee Ontwikkeling

 

De brief van de wethouder aan de Commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid over het Lakenpark vindt u hier op de website van de gemeente Leiden