Singelpark
×

Samen maken we het Singelpark


Op donderdag 12 juli aanstaande staat bij de Gemeenteraad een motie op de agenda die aan het college vraagt sponsornaamvermelding in het Singelpark mogelijk te maken en daar regels voor op te stellen in overleg met de Vrienden van het Singelpark.

De PvdA heeft het initiatief hiervoor genomen naar aanleiding van een brief van het bestuur van de Vrienden aan de Gemeenteraad. Daarin hebben we uitgelegd dat we met de Vrienden van het Singelpark afspraken hebben gemaakt met de gemeente dat we ons inzetten om aanvullende fondsen te werven voor de realisatie van het Singelpark. Dat lukt ook voor kleinere bijdragen, maar veel sponsors verbinden aan hun bijdrage de voorwaarde dat hun naam zichtbaar in het Singelpark wordt vermeld. Op dit moment is geen enkele vorm van vermelding van sponsornamen toegestaan.

Wat willen we precies?

  • De mogelijkheid sponsornamen of logo’s op subtiele wijze op te nemen op gesponsorde objecten, zoals sport- en spelvoorzieningen en/of op de informatieborden in het park.
  • Onder een aantal voorwaarden, waaronder inpassing in de Singelpark huisstijl, die in opdracht van de gemeente is ontworpen en die voorgeschreven is voor alle uitingen in het Singelpark.

Tijdens de raadscommissievergadering op 28 juni, waarin de motie werd besproken, bleek dat vrijwel alle fracties er begrip voor hadden dat we sponsornamen en/of -logo’s willen kunnen vermelden. Vooral omdat we de opdracht hebben extra fondsen te werven. Ook gaven woordvoerders van verschillende partijen aan dat ze er vertrouwen in hebben dat we dat op een verantwoorde manier doen. Dat voelt als stevige steun in de rug! Er waren ook vragen en suggesties voor voorwaarden. De Gemeenteraad wil voorkomen dat het hele park vol bordjes met logo’s komt. Dat is ook absoluut niet wat de Vrienden willen. De Partij voor de Dieren vroeg of het mogelijk is partijen te af te wijzen voor een sponsorbijdrage. Volgens ons kan je partijen niet op voorhand uitsluiten, dat zou discriminatie zijn. Maar uiteraard zoeken we sponsors die de doelen van het Singelpark ondersteunen.

Als de motie wordt aangenomen, waarop we van harte hopen, gaan we graag met de gemeente in gesprek over passende en smaakvolle vermeldingen van sponsors.

Voorbeelden ter illustratie hoe sponsorvermeldingen uit zouden kunnen zien: