Singelpark
×

Natuur in de buurt – Ideecafe maandagavond 17 september


Ideecafé – 17 september 2018 – Natuur in de buurt; Gemeentelijke Natuurmonumenten in Leiden en Ommelanden.

In het Groene Ideecafé van 17 september 2018 licht Joop Schaminée het concept “Gemeentelijke Natuurmonumenten” toe. Daarnaast is Rinny Kooi als botanisch curator van het Singelpark al bereid gevonden dit illustreren aan de hand van het Leidse voorbeeld het Singelpark (met onder meer het Plantsoen, de Hortus en begraafplaats Groenesteeg en de Zijlpoort). Het Singelpark vormt de centrale as van het groen recreatieve netwerk van de Leidse Ommelanden.

Prof. Joop Schaminée en zijn collega Anton Stortelder (WUR en Commissie Van Vollenhoven) hebben vijf pilots uitgevoerd (in Oost Gelre, Tytsjerksteradiel, Peel en Maas, Stein en Schouwen-Duiveland) om te verkennen hoe het voorstel in de praktijk kan functioneren. ‘Al die gemeenten vullen het op een eigen manier in, maar de uitkomst is overal hetzelfde: een enorme betrokkenheid van mensen.’ In het Groene Ideecafé van 17 september licht Joop Schaminée het concept “Gemeentelijke Natuurmonumenten” toe.

Daarna zal Rinny Kooi, botanisch curator Singelpark dit illustreren aan de hand van het Leidse voorbeeld het Singelpark (met onder meer het Plantsoen, de Hortus en begraafplaats Groenesteeg en de Zijlpoort). Ckees van Oijen zal als lid van de Denktank Biodiversiteit vervolgens enkele voorbeelden geven van projecten in de Leidse Ommelanden (Klinkenbergerplas en Kagerzoom).

Tot slot wordt de vraag gesteld hoe burgers en sponsoren kunnen bijdragen aan de ontwikkeling, beheer en monitoring van gemeentelijke natuurmonumenten om de cultuurhistorische en natuurwaarden te behouden en versterken.
Meer Informatie: natuur-in-de-buurt, singelpark en uitvoeringsprogramma-leidse-ommelanden

Programma maandagavond 17 september 2018

19.30 Zaal open en inloop
20.00 Welkom door Ckees van Oijen, Groene Ideecafé
20.10 Gemeentelijke Natuurmonumenten: prof. Joop Schaminée, Wageningen Universiteit
20.50 Pauze
21.00 Monumentale natuur in het Leidse Singelpark: Rinny Kooi, Botanisch Curator Singelpark
21.20 Beheer en monitoring in Leidse Ommelanden: Ckees van Oijen, Denktank Biodiversiteit
21.40 Vrijwilligers en sponsoren in behoud van gemeentelijke natuurmonumenten; discussie
22.00 Afronding en napraten bij een drankje

Locatie: Scheltema, Marktsteeg 1, Leiden. De toegang is gratis.
Aanmelden is gewenst via Facebook of: info@ideewinkel.nl.
Meer informatie: Ckees van Oijen, Groene Ideecafé (ckees.van.oijen@planet.nl; 06-27263520).

Website van de uitgever van het boek “Natuur in de buurt – Gemeentelijke natuurmonumenten in Nederland“.