Singelpark
×

8 maart 2017: De Singelparkbruggennamen naar B&W


2016_12_20_namenwedstrijdOp 15 februari sloot de termijn van inzending van de Singelparkbruggen namenwedstrijd. In totaal 115 inzendingen, waarbij velen vijf namen inzonden, in totaal meer dan 550 voorstellen. Er kwamen zelfs nog inzendingen na de sluiting binnen maar die konden helaas niet meedoen.
We hebben veel mooie en interessante namen ontvangen die allen op 22 februari door de jury zijn beoordeeld. Hieruit zijn unaniem winnaars gekozen.

De straatnamencommissie controleert of deze voorgestelde namen formeel voldoen aan de criteria die gesteld worden aan namen van openbare ruimten zoals bruggen. Waarna de inzending wordt voorgedragen aan het college van B&W.

Genomineerde nieuwe namen van straten, wateren en bruggen worden altijd gepubliceerd om medeburgers in de gelegenheid te stellen een zienswijze te geven op een voorgestelde naam. De door de jury gekozen namen worden in de Stadskrant geplaatst.

Deze publicatie zal, bij goedkeuring door het college van B&W, op 9 maart 2017 hier, op de Singelpark website, en in de Stadskrant verschijnen. Na 14 dagen wordt het voorstel ter vaststelling voorgelegd aan de verantwoordelijke wethouder. Na vaststelling van de winnende namen zullen de winnaar(s) begin april tijdens de openbare bekendmaking met een prijsuitreiking voorgesteld worden. Nadere informatie komt op onze website en op facebook en twitter. Ook de gemeente Leiden zal je informeren.

Naast de winnende inzending waren er vele originele en bruikbare inzendingen. Een groot deel is erg geschikt, ook al win je misschien deze wedstrijd niet. De gemeente Leiden heeft zich daarom het recht voorbehouden om de ingezonden voorstellen naar eigen inzicht te gebruiken of hergebruiken. Dit is inclusief het recht om namen te gebruiken voor andere objecten of door een serie namen uit elkaar te halen of samen te voegen. Je maakt als inzender dus kans dat jouw voorstel alsnog ergens anders gebruikt gaat worden.2016_12_20_namenwedstrijd_breed

Kortom, wordt vervolgd.