Singelpark
×

Een typisch wethoudersmomentje


Het feestelijk openen van stukjes gereedgekomen Singelpark is vaak het voorrecht van een wethouder of andere belangrijke gemeentelijke functionaris. Zo’n stukje is de fietsverbinding tussen Leiden-Noord en Leiden-centrum, over de dam in de Maresingel, via het Papegaaisbolwerk (Energiepark) naar de Langegracht. Wethouder Ashley North (GL, Duurzaamheid, Mobiliteit & Beheer Openbare Ruimte) had de eer. Hij mocht per fiets door het lint gaan. Dat deed hij professioneel. Omwonenden keken tevreden toe.

Via de nieuwe verbinding kan men op de fiets vanuit de Merenwijk via Nieuw-Leyden heel gemakkelijk naar het centrum van de stad en weer terug. En men kan heel even genieten van het Singelpark. We spreken van een win-win situatie.

Er wordt overigens nog steeds heel hard gewerkt aan het Energiepark.  De amandelbomen bloeien al! In het voorjaar van 2020 hoopt de gemeente Leiden de werkzaamheden klaar te krijgen.

(fotio’s Claudia Brown)