Singelpark
×

Een gedenkbank in het Huigpark


De Vrienden van het Singelpark houden zich al enkele jaren bezig met het opknappen en herstructureren van het Huigpark. Onderdelen daarvan zijn het verlevendigen van het park, het maken van nieuwe ontmoetingsplekken en het versterken van het karakter, onder andere door de historie van het gebied zichtbaar te maken. Eind 2016 hebben de Vrienden dit in een concept structuurplan samengevat.

Begin 2017 werden wij benaderd door Herbert van Hoogdalem, Stichting het Leids Wevershuis, die een studie had gedaan naar het verleden van het bolwerk in het Huigpark, dat in de 19e eeuw dienst deed als begraafplaats. Hier werden alle Leidenaars begraven die geen geld hadden om een nette begraafplaats te bekostigen. Bijna 50.000 Leidenaars zijn er in die 100 jaar begraven; van kinderen tot volwassenen, veelal overleden als gevolg van armoede, ziekte, cholera of door de gifmengsels van Goeie Mie. Dit Armenbolwerk was daarmee een weerspiegeling van de sociale misstanden in het 19e eeuwse Leiden. Stichting het Leids Wevershuis wil de herinnering aan het verleden van de gewone Leienaar graag levend houden, en heeft daarom de kunstenares Jacqueline Ravelli gevraagd een monument in het Huigpark te ontwerpen.

Dit gedenkteken moet niet alleen een herinnering aan de doden zijn, maar ook een gebruiksobject in het park. We zijn in gezamenlijk overleg gekomen tot het ontwerp van bijgaande gedenkbank; een ontmoetingsplek, zoals we in het structuurplan voor ogen hadden, een verwijzing naar het historische bolwerk, op de grens van de arme stad en het ommeland, en een verwijzing naar de vele anonieme doden die hier begraven, maar niet vergeten zijn.

Stichting het Leids Wevershuis gaat dit ontwerp met een aantal lokale partijen, zoals Bambam steenhouwers, realiseren, en heeft daarvoor een aantal sponsors gevonden, waaronder stichting Archiscienza en het WOZ fonds. Ook de Vrienden leveren een bijdrage. De gemeente heeft een vergunning verleend, en we hopen dan ook deze zomer tot realisatie over te gaan.

Krijn Tabbers (Vrienden van het Singelpark), Herbert van Hoogdalem (Stichting het Leids Wevershuis) en Steven Janse (BamBam Steenhouwers).

Meer informatie over de geschiedenis van het bolwerk in het Huigpark is de vinden in het artikel van Herbert van Hoogdalem en Kees Walle in het Leids Jaarboekje 2017, uitgegeven door de Historische vereniging Oud Leiden.  ‘Het Armenbolwerk, of de geschiedenis van een vergeten begraafplaats’.