Singelpark
×

Bruggencontract plechtig getekend


Al eerder was bekend geworden dat de firma DuraVermeer was gekozen als bouwer van de bruggen in het Singelpark. Vandaag vond de feestelijke formele ondertekening van het aanbestedingscontract plaats. In de Zijlpoort verzamelde zich rond 12:30 een klein gezelschap van een gemeentedelegatie aangevoerd door wethouder Paul Dirkse, medewerkers van DuraVermeer, Vrienden van het Singelpark, nieuwsgierigen en mediamensen.

De wethouder vertelde hoe het project tot stand was gekomen, de projectleider van DuraVermeer legde de bouwprocedure uit en vertelde meteen dat de Aeldisbrug (bij het Arsenaal) als eerste aan de beurt komt. Daarna ondertekenden wethouder Paul Dirkse namens de gemeente Leiden en de heer AJW Peeters namens de directie van DuraVermeer het ceremoniële contractdocument.

Men is bij DuraVermeer bezig om alle details uit te werken. Dat is een hele klus omdat het werk wordt uitgevoerd op verschillende plekken in een oude stad, onder andere een grote klus vlakbij de Zijlpoort (de Loviumbrug en de Helarbrug). Er wordt naar gestreefd om zo weing mogelijk bouwhinder te veroorzaken. Monumentale gebouwen en woningen in de buurt van bouwplekken zullen scherp worden gemonitord.

De bouw van de Singelparkbruggen kan beginnen!