Singelpark
×

Calisthenics parcours in het Huigpark


Vanaf 2015 zijn de Vrienden van het Singelpark bezig samen met buurtbewoners van het Huigpark een aantrekkelijk stukje Singelpark te maken. Dit doen we in overleg met omwonenden en met hulp van de gemeente. Inmiddels is er een mooie buurttuin, zijn de perken gevuld met kleurige bollen, planten en struiken, is het basketbalveldje opgeknapt, is er een podium gekomen en wordt het park goed onderhouden. In 2017 ontstond het idee in het Huigpark ook een calisthenicsveldje aan te leggen. Dit als een onderdeel van het Huigpark, dat in het Singelpark het thema sport en spel heeft meegekregen. Calisthenics is een sport, waarbij mensen hun spieren en behendigheid kunnen trainen op een circuit met stellages met buizen. Het is een vorm van fitness in de buitenlucht. De sport wordt snel populair bij jong en oud en heeft veel beoefenaren, ook in Leiden. Aan de laagste onderdelen kunnen ook kleine kinderen oefenen.

Het parcours komt tussen het Stadsbouwhuis en het Tweelinghuis te staan, vlak voor de ronde betonnen muur. De gemeente heeft het ontwerp en de inpassing in het Huigpark goedgekeurd. Voor het uitvoeren van de plannen hebben de Vrienden van het Singelpark een financiële bijdrage gevraagd aan fondsen en partners. Kinderopvang Teddy Kids heeft een grote financiële bijdrage geleverd aan het plan naast Fonds1818. De gemeente heeft ook een bijdrage toegekend uit het Sportstimuleringsfonds.

Na goedkeuring van de plannen door de gemeente, afspraken over het beheer en de fondsenwerving kon afgelopen zomer door de Vrienden van het Singelpark de opdracht voor de aanleg van het veldje aan de firma IJreka Speeltoestellen worden gegeven. De uitvoerder, Streetworkout Nederland, is van 23 t/m 28 september bezig met de aanleg.

Opening en gebruik
Ter gelegenheid van de in gebruik name zal op 12 oktober een demonstratie worden gegeven tussen 13-16 uur. Wethouder Paul Dirkse zal het parcours officieel openen. U bent allemaal van harte welkom vanaf 13 uur. Daarna zullen de calisthenicsbeoefenaren in de stad de verantwoordelijkheid nemen voor kennismakingsactiviteiten met de sport en goed gebruik van het veld.