Singelpark
×

9 juli 2014: Singelpark bruggen


Singelpark bruggen

Een van de Singelpark deelprojecten is de aanleg van brugverbindingen. De bruggen zorgen letterlijk voor de verbinding tussen een aantal parkonderdelen en een logische Singelparkroute. Met een aaneengesloten route wordt het Singelpark als één park ervaren.

In het Singelpark worden zeven nieuwe (voetgangers)bruggen aangelegd. De bruggen liggen allemaal aan de binnenzijde van de Singel. Een toelichting plus kaart vindt u op de gemeentelijke website.

Bruggesprek

De gemeente Leiden heeft vandaag een overleg met bewoners en betrokkenen georganiseerd over het proces om tot een goed bruggenplan te komen. Ondanks de WK voetbal waren enkele tientallen betrokkenen en bewoners toch naar Nieuwe Energie gekomen. Het onderwerp leeft.

De korte uitleg werd vanuit de zaal voortdurend onderbroken voor vragen en verzoeken om nadere toelichting. Zo kwamen er interessante discussies boven tafel over de wensen, zorgen en soms eisen van de aanwezigen. Dit is pas een eerste stapje, er volgen nog vele stappen voordat de eerste brug gebruikt kan worden. De Vrienden van het Singelpark zijn, als vertegenwoordigers van het Singelpark-initiatief, intensief bij alle overleggen en plannen betrokken.

Zie hier voor een foto-impressie van het bruggesprek.

Meer informatie

Lees in elk geval het Singelpark Beeldkwaliteitsplan door, waarin staat hoe de keuzes en besluitvorming lopen. Het geeft ook aan waarom de bruggen gewenst zijn en waar de keuzes voor de locaties gemaakt zijn.

De verzamelde meningen en suggesties worden de komende tijd opgenomen, besproken en verwerkt in het ‘programma van eisen’ voor de uiteindelijke ontwerpers. Mocht u suggesties, wensen of ideeën hebben, dan kunt u onderstaande personen informeren. U kunt ze ook inbrengen als Vriend van het Singelpark.

Ook voor meer informatie of eventuele vragen kunt u contact opnemen met de heer Ernest Pelders
(Projectmanager bruggen Singelpark) via 071-516.5193 of met mevr. M. Nauta via 071-516.7643 (e-mail m.nauta@leiden.nl)

Voorbeeld

Gravure van A. van Buysen uit De vermakelyke Leidsche Buiten-Cingels, uit de 18e eeuw. Dit is de aansluiting van de Herengracht op de Herensingel. Let op de hier gebruikte afsluiting: losse palen in het water met een loopplank. Links het Heerepoortje.

5 heere poortje leidsche buiten cingels