Singelpark
×

8 oktober 2015: Provincie bezoekt Singelpark


Provincie bezoekt Singelpark

Op donderdag 8 oktober organiseerde de Provincie Zuid-Holland de jaarlijkse Dag van de Ruimtelijke Kwaliteit voor de Zuid-Hollandse gemeenten. Provincie en gemeenten praten dan over kwaliteit van ontwerp en inrichting. De gedachte is dat meer kennis tot een betere ruimte leidt.

De bijeenkomst vond plaats in de Stadsgehoorzaal. Er was een aantal thema’s uitgewerkt waaronder een kennismaking met het Singelpark met de boot. De gemeente Leiden en de Vrienden van het Singelpark zijn gevraagd om aan boord toelichtingen te geven op het project, naast een bezoek aan de Singelpark Kweektuin.

Onderwerpen als het gemeentelijk proces en de financiering, de samenwerking met en betrokkenheid van omwonenden, samenwerken met een groot burgerinitiatief (De Vrienden) kwamen allemaal uitgebreid aan de orde. Dat doet recht aan beider betrokkenheid en inspanningen.

Na de lunch gingen de ongeveer 200 aanwezigen in verschillende workshops verder werken in de Stadsgehoorzaal.