Singelpark
×

5 juni 2013: Veel steun voor snelle start Singelpark


Veel steun voor snelle start Singelpark

De afgelopen dagen hebben we als Vrienden van het Singelpark vele steunbetuigingen ontvangen voor een snelle start van het Singelpark. Waarvoor hartelijk dank! Het geeft ons extra motivatie om samen met de gemeente Leiden te zoeken naar oplossingen.

Afgelopen vrijdag presenteerde het College van B&W de Perspectiefnota, waarin het aangaf dat de start van het Singelpark voor onbepaalde tijd (minstens een jaar) is uitgesteld. Weliswaar is er 9,3 miljoen euro gereserveerd voor de eerste fase van de aanleg van het park, maar er kon geen 3 ton gevonden worden voor het extra beheer en onderhoud aan die investeringen. De Vrienden van het Singelpark zijn daar zeer teleurgesteld over. Voor de Vrienden is het onmogelijk om het enthousiasme bij inwoners, organisaties, fondsen en sponsors zo lang vast te houden, zonder zicht op een concrete startdatum.

Van verschillende kanten kregen we al suggesties. Variërend van tips voor onderhoudsvriendelijke brugsystemen tot adviezen om groenscholen en andere groepen mensen te betrekken bij het onderhoud van het toekomstige park. Een buurtbewoner mailde dat hij wel voor 1.000 euro een meter Singelpark wil kopen. “Als we 6,3 kilometer Singelpark op die manier verkopen, levert dat 6,3 miljoen euro op. Genoeg voor twintig jaar onderhoud aan het park.”

Andere oplossingen die werden aangedragen: beginnen met de delen die weinig onderhoud vergen; huidige taken van de gemeente overnemen en het bedrag dat vrijkomt in extra onderhoud stoppen;  iets besparen op andere uitgaven (bv parkeergarages) en dat steken in het onderhoud van het park; beginnen met de delen die geld opleveren (kiosk, verhuur delen van park) en dat geld gebruiken voor het onderhoud.

Heb je zelf suggesties? Laat het ons weten via info@singelpark.nl!