Singelpark
×

5 februari 2013: Verbinden, vergroenen en versterken


Verbinden, vergroenen en versterken

zijlpoort+ankerpark.jpg
Een nieuwe brug van Zijlpoort naar Ankerpark
is één van de prioriteiten in de aanleg van het Singelpark.

Verbinden, vergroenen en versterken. Dat zijn de drie pijlers waar de ontwikkeling van het Singelpark in Leiden op rust. Het ambtelijk team dat bezig is met het opstellen van een Kaderbesluit voor het Singelpark gaf op 17 januari onderstaande presentatie aan de commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid. Daarin is te zien wat per pijler de belangrijkste maatregelen zijn die genomen moeten worden, en de volgorde waarin ze genomen worden. Onder anderen de Vrienden van het Singelpark hebben erover meegedacht.

Veel nadruk ligt op het realiseren van het ‘rondje singel’ aan de binnenkant van de singelgracht. Begonnen wordt met het aanleggen van achtereenvolgens een nieuwe brug van Zijlpoort naar Ankerpark, een route langs of door de Hortus Botanicus en een nieuwe brug van Kaarsenmakersplein naar Veerplein. Grote delen van de singel zouden dan veel beter ontsloten worden.

Voor wat betreft het vergroenen zijn er vier gebieden gedefinieerd, met de volgende fasering: Lammermarkt (8500 m2 extra groen), Nuon-terrein (7500 m2 extra groen), Universiteit/Arsenaalplein (650 m2 extra groen) en Jan van Houtkade (1800 m2 extra groen). Bij ‘versterken’ is de top vijf van prioriteiten: Hortus, Katoenpark, Morspoort/Molen de Put, Blekerspark en Ankerpark.