Singelpark
×

31 januari 2014: Over de Vrienden van het Singelpark


Over de Vrienden van het Singelpark

Er zijn tientallen vrijwilligers die handen uit de mouwen steken bij allerlei activiteiten (stands bemannen, informatie verstrekken, kweektuin beheren, foto’s maken ..). En dan zijn er de Vrienden die tegen een kleine jaarlijkse vergoeding de stichting helpen de lopende kosten te dekken.

Daarnaast zijn er ongeveer vijftig Vrienden (niemand wordt hiervoor betaald) die zitting nemen in het bestuur en zes commissies. Bestuur en commissies zijn minstens wekelijks en vaker met het Singelpark bezig.

Petra de Jong, secretaris van het bestuur, zegt: “In 2013 hebben de Vrienden veel energie gestoken in de politieke besluitvorming. Bijna dreigde het Kaderbesluit van de gemeente uitgesteld te worden. We hebben voor flink wat reuring gezorgd in de Leidse media en bij de fracties in de gemeenteraad. Mede daardoor is er eind 2013 toch een besluit genomen om het gereserveerde geld van de gemeente definitief toe te wijzen aan het Singelpark.
In 2014 zetten we een stap verder: dan gaan we samen met de gemeente aan de slag met het Beeldkwaliteitsplan: de uitgangspunten voor het ontwerp van het park. Dat willen we zo snel mogelijk met alle inwoners van Leiden bespreken.”

Als voorbeeld beschrijft Gerard van Hoorn een deel van het werk van de Commissie Advies en Ontwerp. “In 2013 is het (gemeentelijk; redactie) beeldkwaliteitsplan voor het Singelpark afgerond door de ontwerpers Karst en Lola. De commissie heeft met het projectteam Singelpark van de gemeente en Karst en Lola gewerkt aan de afronding. Bij de voorbereiding van het kaderbesluit hebben wij met de gemeente gekeken naar prioritering van de verschillende deelgebieden en is door Fons Verheijen ingesproken bij de behandeling in de Raadscommissie.”

“Voor het komend jaar” vervolgt Gerard: “zijn we een overlegcyclus gestart met Lola en de gemeente om de ontwikkeling van de geprioriteerde projecten te begeleiden en de kwaliteit hoog te houden. Bij enkele projecten is Michelle de Roo namens de Vrienden als ontwerper betrokken.”