Singelpark
×

30 oktober 2013: ‘Geef Lola en Studio Karst sleutelrol’


‘Geef Lola en Studio Karst sleutelrol’

Lola Landscape Architects en Studio Karst moeten een sleutelrol blijven vervullen in de realisatie van het Singelpark. De twee talentvolle jonge bureaus, die in het voorjaar van 2012 de internationale Ideeënwedstrijd wonnen voor het ontwerp van het Singelpark, hebben gewerkt aan een prachtige visie. Ze hebben de visie verwoord in een uitgebreid Beeldkwaliteitsplan, waarbij goed rekening is gehouden met de wensen vanuit inwoners en organisaties in Leiden.

De Vrienden van het Singelpark willen graag dat Studio Karst en Lola in de gelegenheid worden gesteld om hun gedachtengoed de komende jaren te verwezenlijken door mee te blijven denken met de gemeente en ons, en andere ontwerpers te begeleiden bij het maken van ontwerpen die passen binnen de visie. Maar ook door zélf in de gelegenheid te worden gesteld om de eerste delen van het park te ontwerpen, zodat deze als fysieke referenties kunnen dienen voor toekomstige onderdelen.

In onze inspraakreactie betoogden we verder dat we graag betrokken willen worden bij de inrichting van de Lammermarkt als één van de eerste en grootste onderdelen van het Singelpark.