Singelpark
×

30 oktober 2013: Dam blijft nog even, bruggen eerst


Dam blijft nog even, bruggen eerst

De meeste Leidse politieke partijen zijn tevreden met de gemaakte keuzes bij de prioritering bij de aanleg van het Singelpark. Tijdens de vergadering van de commissie Leefbaarheid & Bereikbaarheid op 29 oktober gaven diverse partijen aan het jammer te vinden dat de dam bij de E.ON-centrale nog niet weg kan. Maar ze hadden er begrip voor dat we eerst duidelijkheid willen over de toekomst van de energiecentrale en niet 3,5 miljoen van het budget in tijdelijke maatregelen willen steken voor een alternatief om warm van koud koelwater te scheiden.

De VVD bracht in dat het graag wil zien dat er geen bewonersparkeerplaatsen worden opgeofferd door de aanleg van het Singelpark. Deze zouden minimaal gecompenseerd moeten worden op korte afstand. Voor bezoekersparkeerplaatsen ligt dat anders volgens de VVD. Andere partijen zoals SP, GroenLinks en Partij voor de Dieren vonden het een minder groot probleem als er enkele parkeerplaatsen zouden moeten wijken als dat niet anders kan, ook al omdat er met drie nieuwe parkeergarages in de nabijheid van de singels (Lammermarkt, Garenmarkt, Morspoort) honderden nieuwe parkeerplaatsen bij komen. Wethouder De Wit gaf te kennen dat er voor de eerste fase van de aanleg van het Singelpark geen parkeerplaatsen hoeven te verdwijnen.

De ChristenUnie ziet liever dat de nadruk bij de aanleg éérst komt te liggen op het vergroenen van de singels, en dan pas op het verbinden van de diverse delen van het park. Wethouder De Wit antwoordde dat het wel degelijk de bedoeling is dat in de eerste fase ook grote delen van nu nog versteend gebied groen worden (o.a. Lammermarkt, gebied rond E.ON-centrale). De andere partijen vonden het realiseren van de verbindingen om snel tot één park te komen, onder andere door de aanleg van zeven nieuwe bruggen, een verstandige keuze.

Verder gaf de VVD aan 14 miljoen in principe genoeg te vinden voor het Singelpark. De totale kosten voor de aanpak van de hele binnenkant van de singels zijn geraamd op 21 miljoen. De VVD vindt dat de resterende 7 miljoen in de markt gevonden moet worden. Andere coalitiepartijen en de oppositie waren daar minder stringent in: eerst alles proberen om andere financieringsstromen te vinden, maar als dat echt niet (volledig) lukt de komende jaren, dan zou de gemeente alsnog zelf extra kunnen investeren.