Singelpark
×

3 december 2014: Singelpark convenant


Singelpark convenant

De gemeente Leiden en de stichting Vrienden van het Singelpark hebben op 1 december in het stadhuis het Singelpark convenant ondertekend.  De gedeelde missie is “Samen maken wij het langste, mooiste en spannendste stadspark, het Singelpark”.

Wethouder F. de Wit tekende samen met scheidend voorzitter van de Vrienden, mw M. de Spaey, gevolgd door ambtelijk opdrachtgever de heer R. Nagtegaal met Vriendensecretaris mw J. van der Klauw. Als laatsten tekenden ambtelijk opdrachtnemer mw A. ter Harmsel en de aantredend Vriendenvoorzitter mw C. Broeyer (foto hierboven). Burgemeester H.J.J. Lenferink bekrachtigde met een ondertekende machtiging het convenant.

Het doel van het convenant is alsvolgt omschreven: “Door afspraken over de samenwerking te maken willen partijen gezamenlijk bereiken dat het Singelpark de komende jaren op het hoogst mogelijke kwaliteitsniveau gerealiseerd wordt. Met dit convenant leggen partijen vast hoe zij met elkaar samenwerken om dit doel te bereiken”. Het is daarmee een vrij uniek document waarin de lokale overheid en een burgerinitiatief op het hoogste niveau afspreken om samen te werken aan een gezamenlijk doel.

U kunt de volledige tekst van het Singelpark Convenant hier lezen. Foto’s jw@broekema.info.

20141201 009 jwb

Mw M. de Spaey en F. de Wit tekenen als eersten het Singelpark convenant.