Singelpark
×

28 september 2013: College vindt geld voor beheer en onderhoud Singelpark


College vindt geld voor beheer en onderhoud Singelpark

Het college van B&W heeft alsnog het extra geld gevonden voor beheer en onderhoud van het Singelpark. Als de gemeenteraad van Leiden er in oktober mee instemt, zou dat betekenen dat we dit najaar echt van start kunnen gaan met de voorbereidingen.

Voor de zomervakantie dreigde het project op de lange baan te worden geschoven omdat er weliswaar 13 miljoen euro was om te investeren in het park, maar er geen geld was om het extra beheer en onderhoud bij die investeringen te dekken uit de lopende begroting. In een breed gedragen motie riep de gemeenteraad het college op om alsnog met een dekkingsvoorstel te komen. Die dekking lijkt nu gevonden.

In de conceptbegroting voor 2014 stelt het college voor om in 2016 €150.000 uit te geven aan het beheer en het onderhoud dat nodig is wanneer het Singelpark is aangelegd. De jaren daarna, dus vanaf 2017, wil het college hier jaarlijks €300.000 euro aan uitgeven.