Singelpark
×

27 mei 2012: Achtduizend bezoekers voor Leidse singels op een dag


Achtduizend bezoekers voor Leidse singels op een dag

Een zaterdags fietsrondje Leidse singels van een uur levert de nodige inzichten op voor het Singelpark. In dat uur (van 13.30 tot 14.30 uur, 24 graden, volop zon) waren er bijna 900 mensen rond de zeven singels. Op deze dag zullen zo’n 8.000 mensen de singels hebben bezocht. Op een zonnige maandagmiddag in maart (16 graden) waren er bijna 200 mensen in hetzelfde uur.

 

Wat deden de mensen langs de singels?
  • 250 voeren over de singelgracht in een rondvaartboot of een eigen boot
  • 230 zaten op een terras aan de waterkant
  • 190 zaten of lagen in het gras aan de oevers van de singel
  • 100 wandelden rond
  • 100 waren er bij de boekenmarkt in de tuin van Museum Volkenkunde
  • 50 waren bezig in of rondom een afgemeerde boot
  • 30 speelden of sportten
  • 10 lieten hun hond uit

Geteld zijn alleen de mensen die langs de singels liepen of voeren, niet de mensen die de Singels doorkruisten.

Kwaliteit loont

In het horecaloze Plantsoen waren op dat moment zo’n 170 mensen. Meer dan honderd lagen te zonnen of zaten te picknicken onder de bomen of aan het water. Vooral jongeren en jonge gezinnen. Veruit de meest sfeervolle plek van de hele rondgang.

Een schrijnend contrast met de noord- en oostkant van de stad. Het Blekerspark, toch ook een groot stuk gazon aan het water, met een speeltuin, telde welgeteld één persoon + hond. Maar ook de andere parken daar, Ankerpark (55 mensen, waaronder 30 die er hun boot hadden afgemeerd), Katoenpark (5) en Huigpark (25) trokken nauwelijks bezoek. De matige kwaliteit en toegankelijkheid wreekt zich hier. Het tweede drukke punt van de Singels is tussen Molen de Valk en Museum Volkenkunde. En het derde rondom de Haven van Leiden, waar het een komen en gaan was van boten.