Singelpark
×

26 juni 2013: Singelpark nog niet in veilige haven


Singelpark nog niet in veilige haven

Coalitiegenoten VVD, CDA, D66 en oppositiepartijen GroenLinks en PvdA komen samen met een motie waarin zij het College van B&W oproepen om alsnog de 270.000 euro per jaar te vinden voor het extra onderhoud dat nodig is bij de investeringen van 9 miljoen euro in het Singelpark. Ze roepen op om het Kaderbesluit en het extra geld vóór de komende begrotingsbehandeling in oktober te regelen. Eerder kon het College dat extra geld niet vinden, zo bleek uit de Perspectiefnota.
Tijdens de vergadering van de commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid suggereerde de Pvda dat het probleem niet zit in het geld, maar in het elkaar (niet) gunnen in het college. “Het Singelpark is een politieke speelbal geworden in de aanloop naar de verkiezingen. Maar we kunnen niet tot de verkiezingen wachten.” Dat laatste werd breed gedeeld. “Als we nu niet starten, haken vrijwilligers en potentiële medefinanciers af en zijn we straks veel duurder uit”, zei de VVD, die daarop aankondigde met de motie te komen.

Nog niet duidelijk is hoe het College nu wél de 270.000 euro moet vinden, terwijl ze dat eerst niet kon vinden. De partijen gaven daar geen eenduidige tips over mee. Wat de VVD betreft wordt het geld gevonden binnen ‘Programma 5’, de portefeuille van de verantwoordelijk wethouder De Wit (D66). Partij voor de Dieren suggereerde om andere dan milieupotten aan te spreken, omdat het Singelpark méér is dan groen. Zo dient het weghalen van de dam bij de E.ON-centrale ook het watertoerisme, wat valt binnen de pot ‘economie en toerisme’. Ook werd er gezinspeeld op een sobere start, waardoor niet meteen 270.000 euro aan extra onderhoudsgeld nodig is.

Er is dus nog geen garantie dat het College van B&W er nu wél uitkomt, wanneer en met welk bedrag. De kans bestaat dat het college zegt: ‘We hebben nog een keer gezocht, maar toch echt geen geld kunnen vinden.’ Met als gevolg dat we minimaal anderhalf jaar moeten wachten (verkiezingen maart 2014 + coalitieonderhandelingen + zomerreces) zonder zicht op een startdatum, waardoor we het momentum verliezen.

De komende tijd is het – ondanks de brede politieke steun, waar we blij mee zijn – nog alle hens aan dek voor de Vrienden van het Singelpark om ervoor te zorgen dat het geld voor het extra onderhoud er ook echt komt en we vanaf september daadwerkelijk kunnen beginnen met de eerste fase in de realisatie van het langste, mooiste en spannendste stadspark van Nederland. Alle hulp kunnen we daarbij gebruiken. Bijvoorbeeld doordat zo veel mogelijk mensen nu al hun steun betuigen door Vriend van het Singelpark te worden.