Singelpark
×

24 januari 2012: Water: de levensader van het Singelpark (50 ideeën)


Water: de levensader van het Singelpark (50 ideeën)

De groepen van Cor Smit en Marije van den Berg hielden zich tijdens de brainstormavond bezig met de mogelijkheden die de zes kilometer singelgracht biedt aan het park.

Zorg voor zichtlijnen
Zorg ervoor dat het water vanaf de route altijd zichtbaar is. Dat betekent niet zo zeer dat alle woonboten wegmoeten, maar wel dat de coniferenhagen en schuurtjes bij de woonboten zouden moeten wijken. Wat betreft de woonboten: die mogen merendeels blijven, maar niet uitbreiden. Nadruk op historische (woon)boten en ze moeten er wel een beetje uitzien.

Lopen direct langs of in het water
Je moet langs de hele route direct langs het water kunnen lopen. Desnoods buitenom of door het water. Het groen langs de singel is van belang voor de belevingswaarde. Op plekken waar je niet langs het water kunt wandelen, kun je ook de lucht in. Met name glazen of anderszins doorkijkbare promenade langs nu dichte kades (waar het gebouw meteen aan het water staat, bijvoorbeeld tussen Lammermarkt en Mare). Als je een glazen/doorzichtige grote buis aanlegt waar je doorheen kunt (een soort grote zwembadglijbaan, zeg maar), kun je er een dependance van de Hortus-kas in maken. Verwarmd met koelwater van de Eon. Denk aan de Tree Top Walks (met/over lange bruggen hoog boven de grond door de boomtoppen wandelen, australie, singapore), maar dan weer even anders.

Zorg voor verbindingen, gebruik de historie
Zorg voor (meer) waterverbindingen tussen de singelring en het water buiten de stad (dus bijv. ook via stadsmolensloot bij Cronesteinkade, bereikbaarheid vanuit Oegstgeest etc.). Deze waterverbindingen moeten ook natuurverbindingen zijn.

De stad moet zichtbaar zijn vanaf het water. Benut daarvoor bijvoorbeeld de oude toegangsroutes (over water of over land) tot de binnenstad van Leiden die uitkomen in het Singelpark (eerste inventarisatie: de Vliet, de Groenesteeg, de Mare/Haarlemmertrekvaart, Utrechtse Veer/Jaagpad). Kijk welke functies die hadden en breng die terug. Daarmee creeër je natuurlijk assen waarlangs binnenstad en singel verbonden worden. Trekt binnenstad in vanaf de singel en andersom.

Groenesteeg was bijvoorbeeld straat met allerlei winkels, dat zou je kunnen combineren met de Stadslandbouw en de Meelfabriek op de plek waar de Groenesteeg het Singelpark bereikt. Trek het door naar de Binnenstad en je kunt kleine economische functies langs die lijn terugkrijgen (nieuwe Pieterswijk, maar dan voor levensmiddelen etc). Combineer nadrukkelijk met de overdekte markt bij Meelfabriek en met de markt in de binnenstad. Breng daar ook de Stadslandbouw, eetbare park, groene hart-link in terug.

Denk ook aan:
– de Meelfabriek
– de wereldberoemde zee-ankers die rond wat nu het Ankerpark heet, gemaakt werden (wil Heerema niet iets sponsoren of adopteren daar?)
– De Plantage was de plek waar de bomen van de stad gekweekt en soms ook tijdelijk neergezet worden.
– Molen de Put en het water daarlangs.

De singels vertellen het verhaal van Leiden
In de singels, vanaf het water, kun je de uitmondingen van de routes gebruiken voor historische aanlegplekken/haltes, die nadrukkelijk de binnenstad in verwijzen, zodat de singel ook meer zichtbaar toegangspoorten naar de binnenstad krijgt. De singel vertelt daarmee terwijl je eroverheen vaart of langs wandelt, meteen ook het Verhaal van Leiden.

Pleidooi om die ?toegangspoorten? en de route-borden en evt uitlegborden in strak gecoordineerd vorm te geven, en ze niet te ?plat? te doen (lullig bordje met lettertjes, etc), maar op een bijzondere manier of met symboliek. Betrek daarbij nadrukkelijk ook het straatmeubilair: niet één type voor het hele park maken, maar meubilair dat aansluit bij de functie die het park daar heeft (of had). Natuurlijk wel met iets herkenbaars, maar tegelijk moet het verhaal ook in dit soort dingen verteld kunnen worden.

Dat verhaal moet dan nadrukkelijk gaan over de functie die het water en de singel had in de stad. Voorbeeld: in het water waar de wol geverfd werd, laat je kleuren terugkomen. Maar wellicht kun je op een plek ook een Japanse tuin maken om de band met Japan te tonen.

Maak er geen pretpark van
Er wordt gepleit voor allerlei pleisterplaatsen, attracties (strand, bad, horeca) langs de waterroute. Dat is leuk, maar de route mag geen pretpark worden: combineer activiteiten en attracties en zorg ervoor dat er ook rustige plekken zijn. Plekken waarop horeca en andere activiteiten/attracties geconcentreerd zouden kunnen worden, zijn de Zeevaartschool, Eon-terrein, Blekerspark (Havenbuurt) en Ankerpark e.o..

Meer bedrijvigheid
Er kan meer bedrijvigheid langs de singels, niet zijnde horeca of recreatie. Bijvoorbeeld: gebruik het koelwater van de Eon-centrale om naast de centrale een duurzame viskwekerij te starten. Maar het verwarmde koelwater kan ook worden gebruikt voor de spa in de Meelfabriek, de kassen in de Hortus etc. Warm water domweg in de Haarlemmertrekvaart lozen kan ook, maar is zonde van de energie die je kunt gebruiken.

Waterfestivals
Kunst op het water en/of een ?dukdalffestival?: gebruik de ?vaste? elementen in de singels (dukdalven, bruggen etc.) voor regelmatige manifestaties van beeldende kunst. Op de Lammermarkt voorstellingen in de open lucht die vanaf het water zichtbaar zijn. Waterplein voor openluchtvoorstellingen.

Natuurvriendelijke oevers
Zorg voor mooie, natuurvriendelijke oevers bij de parken en groene delen van de route. Dat is niet alleen mooi en duurzaam verantwoord, het houdt ook het water schoon (filtert);

Voetveren in plaats van bruggen
Gebruik voetveren in plaats van bruggen bij de waterobstakels (Oude en Nieuwe Rijn). Een voetveer is niet alleen goedkoper, het is ook een attractie op zich.

Verdere ideeën
– Geef de ‘Vlietbrug’ (enige waterpoort in Leiden!) z’n deuren terug;
– Ankerpark achter vestingwal afgraven en er een passantenhaven aanleggen (te bereiken vanaf oostsingels);
– Stadscamping langs singel voor mensen die met kleine bootjes vanuit omgeving de stad komen bezoeken;
– Een lounge-bad. NB: opgemerkt wordt dat je eigenlijk overal in de singel moet kunnen zwemmen.
– Een strandje (eventueel te combineren met lounge-bad);
– Meer steigers waar je met je bootje even kan aanleggen (door meerderen gesteund). Eventueel te combineren met: vissteigers, horeca direct bereikbaar vanaf het water;
– In oude woonboot Frans de Wit (drijvend kunstwerk) een slaap-inn of restaurant (leerwerkproject);
– Haal de dam niet weg maar maak er een overtoom/overhaal van: is attractie: maak van je nadeel je voordeel;
– Informatieve apps over alles langs route als je rondvaart;
– Hoogwaardig systeem van watertaxi?s/waterbussen richting bijzonder plaatsen en met aansluiting met station (ook bruikbaar voor invaliden) (door meerderen gesteund);
– Plekken waar je makkelijk je kano of kajak te water kan laten in de singels;
– Een minimumdoorvaarthoogte van de bruggen van 1.80 meter;
– Een plek waar je ?iets van jezelf? kunt achterlaten (bijv. onder ?n brug);
– Een mogelijkheid het onderwaterleven te bekijken (bij Plantsoen?);
– Het zwaneneiland hersteld bij het Plantsoen (door meerderen gesteund);
– Een waterspeeltuin;
– Paalpaden of drijvende blokken in het water van de singel als alternatief, avontuurlijk pad op plekken waar je (binnen) niet direct langs de singel kan lopen;
– Picknickplekken en (lig)stoeltjesverhuur langs de route;
– Een ?McSail?;
– Je moet kunnen schaatsen op de singels en dan moet er wel koek en zopie te krijgen zijn;
– ‘s Nachts delen van de route afsluiten?
– De dam gaat (nog even) niet weg
– Maak een overtoom voor klein en langzaam waterverkeer. In Belgie deden ze dat in het ontzettend groot, maar hier moeten we met de industriële uitstraling van het Park rondom Eon toch ook iets geweldig spannends kunnen maken?
– Singel alleen voor langzaam en motorloos vaarverkeer, sloepen eruit, alleen waterfietsen, roeiboten, kano?s
– Witte bootjesplan, ook elektrisch, ook voor overtochtjes waar nog geen doorlopende wandelroute is. Op die plek alvast van start gaan met bootjes
– Zorg ervoor dat het verkeer op het water niet gereguleerd hoeft te worden met talloze (lelijke) borden, maar maak het zo, dat iedereen automatisch het goede doet. Spaarzaam gebruik maken van borden op het water!
– De types wal herstellen: aarden wallen waar dat ooit was, stenen wallen waar die waren.
– In het water (onder water) van de Singel met lichtbeelden werken. Bijvoorbeeld een weerspiegeling suggereren van de oude gebouwen die erlangs stonden, of een beeld maken van de plek waar vroeger gezwommen werd. Niet te veel, niet te Efteling, maar subtiel en spannend. Met gekleurd licht bijvoorbeeld het water een kleur geven op de plek waar vroeger de wol werd gekleurd.