Singelpark
×

22 maart 2013: Singelpark op toernee door Nederland


Singelpark op toernee door Nederland

 Inmiddels gaat er geen week meer voorbij of het Singelpark wordt gebruikt als voorbeeld van innovatieve burgerparticipatie. Vertegenwoordigers van de gemeente en/of de Vrienden van het Singelpark hebben al talloze keren hun verhaal gedaan.

Zo heeft de Universiteit van Amsterdam de samenwerking tussen Stadslab/Vrienden en gemeente maandenlang intensief gevolgd en kwamen ook onderzoekers van de Universiteit Wageningen langs. We spraken op congressen van ProDemos in Den Haag, bij de gemeente Tilburg, tijdens een excursie van de gemeente Voorschoten, op een congres van het Nederlands Architectuur Instituut en nog veel meer.

Binnenkort zijn we te gast bij onder meer een conferentie van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, een werklunch bij de Provincie Zuid-Holland, een rondetafelgesprek met burgemeesters en wethouders, een ontbijtbijeenkomst van de Rotary, een rondleiding van de Historische Vereniging Oud Leiden, een conferentie in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam en ga zo maar door.

We krijgen in het algemeen hele positieve reacties op het verhaal. Vooral op het feit dat het Singelpark een burgerinitiatief is en dat de Vrienden nu zo veel mogelijk inwoners en organisaties in Leiden bij ontwikkeling, beheer en gebruik van het park betrekt. Zie bijvoorbeeld deze tweets van de laatste bijeenkomst in Tilburg.

We proberen zo veel mogelijk aan de verzoeken tegemoet te komen. Immers: we vertellen niet alleen over het Singelpark, maar we leren er ook veel van. Het lukt niet altijd: het Singelpark zelf heeft prioriteit en deze maanden is het topdrukte met de oprichting van een Singelpark Kweektuin, de organisatie van eerste activiteiten, de voorbereidingen voor een Singelpark Festival en niet in de laatste plaats het helpen van de bureaus bij het ontwikkelen van een beeldkwaliteitsplan voor het Singelpark.