Singelpark
×

21 januari 2015: Inspiratieavond voor een groener Leiden


Inspiratieavond voor een groener Leiden

Op 19 januari  organiseerde Duurzaam Leiden samen met de Vrienden van het Singelpark, Stadslab en Ideewinkel/Het Groene IdeeCafé  voor ongeveer honderd deelnemers een bijeenkomst in Scheltema. Nieuwe en bestaande initiatieven voor een groenere en duurzame stad werden uitgenodigd om in 2015 een start te maken voor een ‘Groene golf’ door Leiden. Tijdens deze inspiratiebijeenkomst vertelden groene denkers en doeners over hun ideeën over groene daken en gevels, gevarieerde stadsnatuur, meer buurttuinen, speelnatuur en bijvoorbeeld stadslandbouw.  Een groenere stad zorgt voor een gezonde leefomgeving, verkoeling, schonere lucht, waterberging, minder stress.

Groepen bewoners, verenigingen, instellingen en bedrijven zijn zelf aan zet om een project voor te bereiden en uit te voeren. Het Fonds Lokale Initiatieven kan 50% cofinanciering bieden. Er zijn al diverse groene en duurzame initiatieven in Leiden, zoals het Singelpark, projecten in de Havenwijk, Groenoord-Zuid en de Zeeheldenbuurt, lekkergroenrondleiden, groene schoolpleinen, buurttuinen, het Zoete Land. Op de avond was er volop ruimte voor uitwisseling en inspiratie. De organisatoren en inbrengers van nieuwe ideeën gaan er samen voor zorgen dat plannen uitgevoerd gaan worden. Door samenwerking kan er meer bereikt worden.

Voor meer informatie over of wat je (met je buurt) zelf kan doen voor de Groene Golf door Leiden: www.leiden.nl/duurzaam (E m.kathmann@leiden.nl; T 071-516.7711). Voor meer duurzame initiatieven die inmiddels zijn of worden gerealiseerd, klik op het logo:

Groene IDeeCafé