Singelpark
×

2 oktober 2013: Vrienden Singelpark enthousiast over Kaderbesluit college


Vrienden Singelpark enthousiast over Kaderbesluit college

Het college van B&W heeft het Kaderbesluit genomen dat nodig is om het Singelpark daadwerkelijk te gaan realiseren. Als de gemeenteraad er in oktober zijn goedkeuring aan geeft, dan kunnen we beginnen! De Vrienden van het Singelpark zijn enthousiast over de inhoud van het besluit.

Een belangrijk onderdeel van het Kaderbesluit is de prioritering. Het college stelt voor om eerst het ‘rondje Singel’ te verwezenlijken. Dat wil zeggen dat alle nog ontbrekende bruggen, vlonders etc. worden aangelegd die ervoor zorgen dat het park aan de binnenkant van de singels straks één aaneengesloten geheel is. Ook voor de Vrienden is dit prioriteit nummer één. De singelstructuur, een park in de vorm van een rondje, een park dat de hele historische binnenstad groen omzoomt, een park zonder begin en eind, is hét unieke kenmerk van het Singelpark. Als Vrienden van het Singelpark zullen we alle kennis en enthousiasme mobiliseren om binnen het huidige beschikbare budget van 14 miljoen euro de maximale kwaliteit en een design van hoog niveau te halen.

Een goede infrastructuur nodigt uit om langs de bruggen en paden aan de slag te gaan met de inrichting van de groene delen en andere functies. Zaken waar wij als Vrienden graag ons steentje aan bijdragen in de vorm van meedenken, vinden van sponsors, publiek beheer, programmering etc.
Op zeven plaatsen die nu nog niet of niet goed toegankelijk zijn, zijn nieuwe bruggen/vlonders nodig:

  • Van Huigpark naar Blekerspark (over Oude Herengracht)
  • Van Zijlpoort naar Ankerpark (over de Oude Rijn)
  • Van Ankerpark naar Meelfabriek (over Looiersgracht)
  • Van Kaarsenmakersplein naar Veerplein (over Nieuwe Rijn)
  • Rondom de Hortus
  • Van Reuvensplaats naar Arsenaalplein
  • Van Arsenaalplein naar Rembrandtpark (over Groenhazengracht)

Daarnaast wordt in het Kaderbesluit als prioriteiten gekozen voor het vergroenen van de meest versteende delen (bv Lammermarkt, Nuonterrein, Arsenaalplein, Jan van Houtkade) en het versterken van groene delen (o.a. Morspoort, Park de Put, Blekerspark, Ankerpark, Katoenpark). Ook hier zijn de Vrienden groot voorstander van: de hele singelrand komt zo ‘in het groen’  en de kwaliteit kan naar een constant hoog niveau gaan waardoor alle delen aantrekkelijk worden om naartoe te gaan en te verblijven. Alle maatregelen passen bij ons gezamenlijke doel: van de zeven Leidse singels het langste, mooiste en spannendste stadspark van Nederland maken.

Een aantal andere grote wensen moet noodgedwongen nog even blijven liggen. Zoals het aanpakken van de buitenkant van de singels: het autoluw maken, het aanleggen van een doorgaande Singelpromenade met dubbele bomenrij en het realiseren van mooie tuinen in de oksels van de singelgracht. Ook het weghalen van de dam bij de E.ON-centrale -een lang gekoesterde wens van vele booteigenaren en schaatsers- zal nog even op zich moeten wachten. Mogelijk sluit de electriciteitscentrale op niet al te lange termijn en is de dam die koud van warm koelwater scheidt niet meer nodig. Het zou zonde van het geld zijn om dan nu voor miljoenen euro’s tijdelijke maatregelen te nemen. Als Vrienden van het Singelpark stellen we alles in het werk om de realisatie van deze onderdelen waar mogelijk te bespoedigen.

Het Singelpark bestaat uit achttien deelgebieden. Voor elk deelgebied wordt, zodra het Kaderbesluit gereed is, een Uitvoeringsbesluit gemaakt dat het college voorlegt aan de gemeenteraad. In elk Uitvoeringsbesluit staat precies wat waar moet gebeuren en tegen welk budget. Hierbij zullen de Vrienden van het Singelpark nauw samenwerken met het ambtelijk team bij de gemeente Leiden. Het Beeldkwaliteitsplan, waar Studio Karst en Lola Landscape Architects nu de laatste hand aan leggen, moet de basis vormen onder de diverse Uitvoeringsbesluiten.