Singelpark
×

2 april 2017: Afronding Singelparkbruggennamenwedstrijd


De Singelparkbruggennamenwedstrijd loopt op zijn eind. Op 22 februari heeft de jury de inzendingen beoordeeld en besproken en de winnende inzendingen genomineerd. De jury heeft de genomineerde inzendingen aan de straatnamencommissie gestuurd. De straatnamencommissie heeft het voorstel aan het college van B & W aangeboden.

De genomineerde namen zijn op 9 maart 2017 door de gemeente gepubliceerd in de Stadskrant. Inmiddels heeft het college van B & W ingestemd met de namen. Je hebt de namen kunnen lezen in de Stadskrant.

Daarna zijn de voorstellen ter vaststelling voorgelegd aan wethouder Paul Laudy. Na de vaststelling worden de winnaar(s) door de juryvoorzitter Joyce Onverwagt van de Vrienden voorgesteld tijdens de formele bekendmaking en de (bescheiden) prijsuitreiking door wethouder Paul Dirksen in Brasserie De Poort, Zijlpoort.

Je wordt van harte uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn. Dit vindt plaats op donderdag 6 april vanaf 17.00 uur. Wil je svp laten weten als je aanwezig wilt zijn. <info@singelpark.nl>