Singelpark
×

19 februari 2016: Herinrichting Lammermarkt, Nieuwe Beestenmarkt, Valkbrug


Herinrichting Lammermarkt, Nieuwe Beestenmarkt, Valkbrug

Dinsdag 16 februari 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met het uitvoeringsbesluit Herinrichting openbare ruimte Lammermarkt en Nieuwe Beestenmarkt en vernieuwen Valkbrug. Dit betekent dat het college dit uitvoeringsbesluit ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorlegt. Graag willen wij jou, als Vriend van het Singelpark, informeren over dit besluit en het vervolgproces. Het besproken gebied vormt een belangrijk onderdeel van het Singelpark.

Doel van het uitvoeringsbesluit

Het uitvoeringsbesluit is de uitwerking van het in april 2015 vastgestelde kaderbesluit. Er is een ontwerp gemaakt op basis van onderstaande uitgangspunten:

  • de realisatie van een groen evenementenplein op de Lammermarkt, met een goede verblijfskwaliteit;
  • het waarborgen van een doorgaande verkeersfunctie, ook voor (hoogwaardig) openbaar vervoer op de Molenwerf;
  • de transformatie van de Nieuwe Beestenmarkt tot één van de aanloopstraten naar de binnenstad, vanaf het bronpunt parkeergarage Lammermarkt;
  • het realiseren van een nieuwe Valkbrug, als waardige entree van de stad.

Met het uitvoeringsbesluit neemt de gemeenteraad de investeringsbeslissing voor de uitvoering van het project.

Waar kunt u het uitvoeringsbesluit vinden?

Je kunt het kaderbesluit downloaden. Vragen en/of aandachtspunten kan je kenbaar maken door te reageren (zie verderop in de tekst). Desgewenst kan met jou een afspraak worden ingepland voor een persoonlijke toelichting.

Vervolgstappen

Het uitvoeringsbesluit moet worden vastgesteld door de gemeenteraad. Hieraan voorafgaand vindt een inhoudelijke behandeling plaats in de raadscommissie. Het presidium (burgemeester, voorzitters raadscommissies en de griffier) bepaalt de agenda van de vergaderingen van de raadscommissies en de gemeenteraad.

Hen is het verzoek gedaan om het uitvoeringsbesluit Herinrichting openbare ruimte Lammermarkt en Nieuwe Beestenmarkt en vernieuwen Valkbrug te agenderen voor de commissievergadering Stedelijke Ontwikkeling van 3 maart en de gemeenteraadvergadering van 31 maart, maar het is dus nog niet zeker dat de behandeling ook op deze data zal plaatsvinden. Als er zekerheid is over de data waarop het besluit wordt behandeld, kan je dat in de Stadskrant vinden of op de gemeentelijke website.

In de vergadering van de raadscommissie kan je inspreken. Als je dat wilt doen, dan moet jij je hiervoor aanmelden bij commissiegriffier Anna-Marie Slink. Dit kan per e-mail. De spreektijd bedraagt maximaal vijf minuten. Hier vind je tips voor het inspreken in de raadscommissie.

Romy Rijkeboer

Gemeente Leiden, Projectmedewerker, Projectbureau, 071-516.5631 (ma t/m do)

Singelpark wandeling op proef