Singelpark
×

18 januari 2013: Voorlopige schatting: we hebben 44 miljoen nodig voor Singelpark


Voorlopige schatting: we hebben 44 miljoen nodig voor Singelpark

 De gemeente Leiden heeft een voorlopige schatting gemaakt van de kosten voor de aanleg van het Singelpark. Eerste studies leren dat om het hele plan te verwezenlijken ongeveer 44 miljoen euro nodig is: 23 miljoen euro voor de binnenring van de singels en 21 miljoen euro voor de buitenring. Projectleider Aline ter Harmsel van de gemeente hield gisterenavond bij de commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid wel een slag om de arm, want het beeldkwaliteitsplan moet de komende maanden nog worden gemaakt door Studio Karst en Lola Landscape Architects. Om diezelfde reden kan ook nog niet worden gezegd wat de beheerkosten zullen worden.

De gemeente heeft via verschillende budgetten inmiddels 14 miljoen euro gevonden voor het Singelpark. Daarnaast is er een subsidieaanvraag gedaan bij de regio Hollands Midden. Ook zullen de Vrienden van het Singelpark na de oprichting op 20 april alles op alles zetten om aanvullende financiële middelen te vinden bij sponsors, fondsen en via crowdfunding om van de droom werkelijkheid te maken. Verder willen de Vrienden graag helpen met de aanleg en het beheer van het park, waardoor op deze kosten kan worden bespaard.

De komende tijd zullen het College en de gemeenteraad afwegingen maken welke onderdelen het eerst moeten worden gerealiseerd voor het beschikbare budget. De Vrienden van het Singelpark en andere organisaties hebben hierover al gesprekken gevoerd met de gemeente. Voor de hand ligt dat de eerste investeringen vooral in de binnenring worden gedaan. Denk aan het realiseren van ‘het rondje singel’ door de aanleg van nieuwe bruggen en het vergroenen van de meest versteende delen (Lammermarkt, NUON-terrein, de Jan van Houtkade en de omgeving van het Arsenaalplein). Het weghalen van de dam bij de E.ON-centrale is wat lager op de prioriteitenlijst gekomen omdat uit gesprekken bleek dat het einde van de levensduur van de centrale in zicht is en dat zelfs tijdelijke goedkope oplossingen om het warme en koude koelwater op een andere manier te scheiden dan een dam, nog behoorlijk prijzig zijn.

Bij de prioritering van de aanleg van het Singelpark wordt een tweesporenbeleid gevoerd: enerzijds worden die ingrepen het eerst gedaan die het meeste impact hebben op de kwaliteit en ontwikkeling van het Singelpark als één aaneengesloten park van hoog niveau (bijvoorbeeld de ontbrekende brug bij de Zijlpoort), anderzijds worden kansen gepakt als ze zich voordoen. Bijvoorbeeld: een groen dak op de parkeergarage Lammermarkt, de sanering van het NUON-terrein en als er conform planning moet worden herbestraat langs de singels (als eerste staat de Maresingel op de rol).

Een voorzichtige schatting van Team Singelpark van Stadslab Leiden leerde dat het Singelpark van hoog niveau de stad Leiden ten minste 200 miljoen oplevert (dubbelklik op de foto) binnen de afschrijvingstermijn van het park.

Een videoverslag van de presentatie over het Singelpark bij de commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid van de gemeente Leiden vind je hier.