Singelpark
×

17 januari 2012: Brainstormers bedankt!


Brainstormers bedankt!

Beste brainstormers,

Dank jullie wel voor jullie vele, vele goede ideeën voor het Singelpark. Het was een inspirerende avond in Nieuwe Energie. In de eerste plaats vanwege de opkomst: bijna tweehonderd mensen. Dat overtrof onze stoutste verwachtingen. Maar ook de enthousiaste sfeer die er heerste over het plan om langs de singels het langste, mooiste en spannendste stadspark van Nederland aan te leggen. Ook is er nog een aantal mooie ideeën over de mail binnengekomen.

De komende dagen zullen we alle ideeën uitwerken, groeperen, samenvatten en ze vervolgens aanbieden aan de gemeente. De ontwerpbureaus die straks gaan meedoen aan de internationale designcompetitie krijgen zo de wensen vanuit bewoners en organisaties uit de stad op een presenteerblaadje. Een aantal van de meest kansrijke ideeën willen we binnenkort in groepjes verder uitwerken.

De komende tijd zullen we samenvattingen van de ideeën ook op deze weblog plaatsen. Evenals foto’s van de avond en het filmpje over de Leidse singels die tijdens de avond werd vertoond. Een verslag over de avond vind je op de websites van Sleutelstad.nl en het Leidsch Dagblad.

Aanstaande donderdag is nog een spannend moment als de raadscommissie Leefbaarheid & Bereikbaarheid over het Singelpark vergadert. Fijn dat er van een aantal partijen raadsleden toch naar de brainstormavond waren gekomen, ondanks alle fractievergaderingen diezelfde avond.

We hopen dat jullie ons de komende tijd blijven voeden met ideeën voor het Singelpark, of mee willen helpen bij het opzetten van een vriendenvereniging voor het Singelpark. We houden jullie op de hoogte van de vorderingen!

Team Singelpark Stadslab Leiden,
Fons Verheijen, Cor Smit, Geert Crielaard, Michelle de Roo en Jeroen Maters