Singelpark
×

14 september 2013: Kaderbesluit Singelpark bijna rond


Kaderbesluit Singelpark bijna rond

Eind deze maand gaat het Kaderbesluit Singelpark, dat nodig is om te kunnen starten, naar het College van Burgemeester en Wethouders. Het ambtelijk projectteam van de gemeente Leiden heeft de afgelopen zomervakantie keihard gewerkt aan het document, waarin de uitgangspunten voor de realisatie van het park staan (planning, financiën etc.). Als het college het Kaderbesluit goedkeurt, dan doet de gemeenteraad er waarschijnlijk in oktober een uitspraak over. Een spannende tijd, want daarvan hangt de toekomst van het Singelpark af.

Als de gemeenteraad het Kaderbesluit goedkeurt, dan staat de deur open voor de concrete uitwerking van het plan in deelprojecten via een Uitvoeringsbesluit. Ook deze gaat eerst langs de gemeenteraad. We hopen dat we dan nog volgend jaar kunnen starten met de aanleg van de eerste prioriteiten.

In de tussentijd werken Studio Karst en Lola Landscape Architects hard aan de laatste versie van het Beeldkwaliteitsplan. Daarin worden op een beeldende manier details over functies, voorzieningen en indeling van het park weergegeven. Deze richtlijnen vormen de basis voor de verdere uitwerking van toekomstige ontwerpen voor delen van het park.

Als Vrienden van het Singelpark zijn we nauw betrokken geweest bij de keuze in Kaderbesluit en Beeldkwaliteitsplan. In regelmatig overleg met het gemeentelijk projectteam en de ontwerpbureaus hebben we de ideeën die we de afgelopen jaren uit de hele stad hebben opgehaald kunnen inbrengen. We verwachten er veel van!