Singelpark
×

14 september 2013: Gemeentebestuurders bezoeken Singelpark


Gemeentebestuurders bezoeken Singelpark

Gemeentebestuurders uit heel Nederland bezochten vrijdag 13 september de Vrienden van het Singelpark om meer te horen over het burgerinitiatief. Vier boten met burgemeesters, wethouders, raadsleden en bestuurders van maatschappelijke organisaties meerden af bij de Kweektuin en bij de Singelpark-stand in de Meelfabriek.

Majella de Spaey en Michelle de Roo gaven in de Meelfabriek uitleg over de totstandkoming van het Singelpark vanuit de Leidse burgers en hoe de Vrienden en de gemeente nu eendrachtig samenwerken in de realisatie. Bij de Kweektuin vertelden Geert Crielaard en Marieke Jas namens de Vrienden over de tijdelijke kwekerij. Daarna gaven de bij het Singelpark betrokken ambtenaren inzicht in hoe zij en de politiek met deze initiatieven zijn omgegaan. Voor welke keuzes kom je te staan? Hoe zorg je voor een goede aansluiting tussen organisatie, beleid en burgerinitiatieven?

Behalve het Singelpark werden ook andere bekende Leidse burgerinitiatieven bezocht, zoals de Leidse Muurgedichten, Breestraat2022, Buurtterras Leiden-Noord en de Kijfgracht. De boottocht was onderdeel van een hele dag over burgerparticipatie die werd gehouden door onder meer de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en Movisie. In de ochtend vond een Participatiedebat plaats, die werd geopend door burgemeester Henri Lenferink, die daarbij Stadslab en Singelpark als twee belangrijke eigentijdse vormen van burgerinitiatief prees.