Singelpark
×

13 juni 2013: Burgers investeren in Singelpark: ruim 350.000 euro per jaar


Burgers investeren in Singelpark: ruim 350.000 euro per jaar

Inwoners en organisaties van Leiden hebben de afgelopen twee jaar voor meer dan 700.000 euro gestoken in de voorbereidingen voor het Singelpark. Sinds de oprichting van Team Singelpark van Stadslab Leiden in april 2011, en nu via de Vrienden van het Singelpark, zijn er vele duizenden uren gestoken in het project. Ook organisaties in de stad lieten zich niet onbetuigd: ze financierden deelstudies, materialen, de huur van locaties etc. Het toont aan welke krachten het burgerinitiatief losmaakt.

Taken en kosten die de gemeente normaal zou doen en maken, worden overgenomen door burgers en organisaties. Aan tijd heeft de gemeente Leiden voor zo’n 3 FTE aan ambtenaren bespaard door de inzet van honderden vrijwilligers. Tijd die bijvoorbeeld ging zitten in het organiseren van brainstormavonden met inwoners, het organiseren van ontwerpwedstrijden, het realiseren van de Singelpark Design Expo, het begeleiden van de ontwerpers, het verzorgen van de communicatie en presentaties rondom het project, het werven van aanvullende gelden. Werk dat ook bij Stadslab en de Vrienden van het Singelpark werd gedaan door ervaren professionals: in de opzet van beide organisaties zetten zij hun professionele expertise op vrijwillige basis voor de stad in.

Daarnaast hebben vele organisaties het initiatief ondersteund. Variërend van de bouw van informatiepanelen voor de expo tot het beschikbaar stellen van gratis congres- en vergaderruimtes, van het bouwen van de website www.singelpark.nl tot het bijdragen in de kosten van de ontwerpers en de Singelpark Kweektuin.

De verwachting is dat de bijdrage in tijd en geld de komende jaren, als het park wordt aangelegd, nog zal verveelvoudigen. Zo kunnen inwoners nu ‘Vriend’  van het Singelpark worden en organisaties ‘Founding Partner’. De Vrienden van het Singelpark stellen zich ten doel om te helpen om het budget dat de gemeente in het Singelpark steekt, te verdubbelen met geld van derden.

N.B. Voor de berekening hanteerden we een gemiddeld uurtarief van € 90 voor organisatie- en advieswerk en € 40,- voor uitvoerend werk (zoals onderhoud Kweektuin).