Singelpark
×

12 juli 2013: College van B&W alsnog op zoek naar bedrag extra beheer en onderhoud Singelpark


College van B&W alsnog op zoek naar bedrag extra beheer en onderhoud Singelpark

Het college van B&W gaat alsnog op zoek naar de jaarlijkse 270.000 euro voor het extra beheer en onderhoud van het Singelpark. Dat zegt wethouder Frank de Wit (D66). Hij is onder de indruk van de brede steun die het plan heeft in de politiek en in de stad. De motie die opriep om het geld te regelen en snel te starten, werd gisteren in de gemeenteraad bijna unaniem aangenomen. Het college legt voor het vaststellen van de begroting van 2014 een Kaderbesluit aan de raad voor.

Wethouder De Wit van Onderwijs, Sport en Milieu zegt de motie te ‘omarmen.’ Eén van de indieners Paul Laudy (VVD) vindt dat het Singelpark er snel moet komen. ‘Laten we zo snel mogelijk beginnen met de meest simpele onderdelen’, zegt hij in een interview met Sleutelstad.nl. ‘Bijvoorbeeld de damwand eruit trekken, zodat je bij de energiecentrale door kunt varen.’

Eind mei verscheen een Perspectiefnota met daarin de conclusie dat er geen volledige dekking is voor het extra beheer en onderhoud van het Singelpark. Het Singelparkproject zou daarom pas na de verkiezingen van maart 2014 van start gaan. De politieke partijen die voorstander van het plan zijn, willen juist dat het Singelpark snel van de grond komt om het momentum te houden. VVD, CDA, D66, SP, GroenLinks en PvdA dienden gisteren een motie in waarin zij de burgemeester en wethouders opriepen om het bedrag alsnog te vinden. De gehele raad stemde voor deze motie, behalve Leefbaar Leiden.

De spanning blijft, want nu is de vraag of het jaarlijkse bedrag van 270.000 euro dat eerder niet kon worden gevonden, nu wel gevonden wordt. Wij blijven in ieder geval hard werken aan het Singelpark en hopen natuurlijk van harte dat we binnenkort het eerste stukje Singelpark kunnen waarmaken!