Singelpark
×

11 februari 2014: Beeldkwaliteitsplan


Beeldkwaliteitsplan

Het beeldkwaliteitsplan

Dit gaat een wat langer verhaal worden dan we normaal als blog doen. Het BKP, zoals het plan genoemd wordt, is een hulpmiddel om verschillende projecten rond het Singelpark met elkaar in lijn te krijgen. Het beschrijft de manier waarop ontwerpen en ideeën samenhangen.

Dinsdag 11 februari heeft het college van burgemeester en wethouders het plan dat de basis gaat vormen voor het Singelpark, het 20140206_beeldkwaliteitsplan_singelpark.pdf beeldkwaliteitsplan (BKP), vastgesteld. Dat plan geeft de eindambitie voor het Singelpark weer  en regels, richtlijnen en inspiratie om die eindambitie te bereiken en vormt de leidraad voor elk ontwerp dat gemaakt wordt of idee dat ingediend wordt.

Het BKP is digitaal voor iedereen beschikbaar als PDF-bestand (via FTP). U kunt het gemeentelijk nieuws over het Singelpark project bij de gemeente volgen.

Het plan is opgesteld door de twee winnende bureaus van de ideeënwedstrijd, LOLA Landscape Architects (Rotterdam) en Studio Karst (Zürich, Zwitserland), in nauwe samenwerking met de gemeentelijke Singelpark projectgroep en de stichting Vrienden van het Singelpark. Er zijn heel wat manuren besteed aan afstemming, uitwisseling van gedachten en brainstormen. Voordat u het afdrukt: het beslaat meer dan 100 bladzijdes.

Wat ging vooraf en wat komt er na

Eerlijk gezegd gaat de plannenmakerij rond Leiden al eeuwen door en er is geen eind in zicht. Het Singelpark past mooi in een rij van uitbreidingen, aanpassingen, bebouwing en vergroening. Echt groen is Leiden al honderd jaar niet meer en dit plan biedt handvatten om de oude stadskern te behouden en vergroenen.

De industriële revolutie, beide wereldoorlogen, de wederopbouw, de politiek-sociale onrust van de jaren daarna hebben geleid naar een constant veranderende samenleving. Het plan is de opstap naar de volgende verandering, met burgerinitiatieven als vernieuwend element. De burger, de omwonende en andere betrokkenen en belangstellenden worden uitgedaagd mee te denken en ook letterlijk de hand aan de schop te slaan.

Ligt alles nu dan al vast?

Uw inbreng is meer dan de klassieke inspraak. U kunt zelf met plannen of bezwaren komen of deze inbrengen in de Vrienden of bij de gemeente die met u een oplossing gaan zoeken.

Het Singelpark is eigenlijk een burgerinitiatief waarbij bewoners het voortouw kunnen nemen en met de gemeente intensief samenwerken bij de totstandkoming. Dat wil ook zeggen dat burgers zelf betrokken zijn bij plannen en uitvoering, extra leuke dingen toevoegen, onderhoud plegen, mooi maken en mooi houden.

Het BKP is dus niet het beleid maar de basis voor het beleid. Bij elke stap zal de gemeente de prioriteit, de financiering afstemmen met de wensen en behoeften van die tijd.

Hoe ‘hard’ is die plannenmakerij

Het plan is niet het einde. Er zal nog veel veranderen. Al tijdens de bouw zullen de plannen worden aangepast, vergroot en verkleind. Dat dynamische hoort bij een grote stad, maar het plan zal de komende tientallen jaren een hulpmiddel blijven om het idee te bewaken: het langste, mooiste en spannendste stadspark van Nederland.

Het Singelpark is geen project maar een geografisch gebied; het plan is een richtlijn, een visie voor de toekomst, zonder einde en nooit af. Voor een aantal grote infrastructurele werken zoals bruggen, is afgesproken dat ze gaan gebeuren. De gemeenteraad heeft €14 miljoen beschikbaar gesteld voor de eerste fase. Dit budget wordt geinvesteerd in de deelprojecten die de raad heeft geprioriteerd. Maar die bruggen hebben ook effect op de mensen die er gebruik van maken of in de buurt wonen.

De Vrienden van het Singelpark zien met dit plan dus niet het einde maar het begin van hun werk. Om te beginnen door met de gemeente in maart 2014 een (tweede) Inspiratieavond te houden waar betrokkenen en belangstellenden zich kunnen informeren en hun mening geven. Dit plan, het BKP, is daarbij het vertrekpunt.