Singelpark
×

1 juni 2013: Oproep aan gemeentebestuur: geen vertraging Singelpark


Oproep aan gemeentebestuur: geen vertraging Singelpark

De Vrienden van het Singelpark zijn zeer teleurgesteld dat het college van B&W van Leiden heeft besloten om de start van het Singelpark uit te stellen. In de vrijdag gepresenteerde Perspectiefnota geeft het college aan dat er geen volledige dekking is gevonden voor de start van het Singelpark en daarom in ieder geval dit jaar maar helemaal niet te beginnen. Weliswaar is er al 9,1 miljoen euro gereserveerd voor de eerste fase van de aanleg, maar de drie ton per jaar voor het extra onderhoud dat het park zal vergen, kon het college niet vinden.

We dringen er bij het gemeentebestuur op aan om zo snel mogelijk het Kaderbesluit te nemen dat nodig is om te kunnen starten. Dan kunnen we in elk geval beginnen met de belangrijkste prioriteiten: het maken van de verbindingen, zoals bruggen. Er is op dit moment veel enthousiasme en energie in de stad om het Singelpark tot een succes te maken. Voor de Vrienden van het Singelpark is het onmogelijk om die energie bij inwoners, organisaties, fondsen en sponsors minimaal een jaar vast te houden, zonder dat er zicht is op een concrete start. Dat geldt bijvoorbeeld voor potentiële fondsen, sponsors en andere financiers, die hebben aangegeven dat ze pas een definitieve bijdrage leveren als er een Kaderbesluit genomen is. Maar bijvoorbeeld ook voor de vele vrijwilligers die zich op dit moment inzetten voor de Singelpark Kweektuin.

Het Singelpark is één van de meest grootschalige vormen van burgerparticipatie in Leiden en Nederland ooit. Honderden vrijwilligers en organisaties werken al ruim twee jaar zij aan zij met de gemeente Leiden om de droom van een zes kilometer lang park langs de Leidse singels tot werkelijkheid te maken. Juist in deze tijden van crisis biedt het Singelpark hoop en inspiratie, trots en verbinding. Het Singelpark maakt en houdt de stad vitaal, voor alle Leidenaren, en voor generaties na ons.

De Vrienden van het Singelpark zullen binnenkort in een brief aan het College van B&W en de gemeenteraad de argumenten nader toelichten en verzoeken om samen te zoeken naar oplossingen.

Luister ook naar het interview met de Vrienden van Sleutelstad.