De Stichting Vrienden van het Singelpark

In de stichting Vrienden van het Singelpark bundelen inwoners de krachten om de gemeente Leiden en andere partners te helpen het park op het hoogst mogelijke kwaliteitsniveau te ontwerpen, aan te leggen, te beheren en te gebruiken. De Vrienden zien in het Singelpark een uitgelezen kans om de stad Leiden te versterken voor inwoners en organisaties van nu en voor generaties na ons. Denk aan: fysieke schoonheid, cultuurhistorie, citymarketing, economie, waterbeleving, gezondheid, duurzaamheid, cultuur, sociale cohesie.

varen 2De Vrienden van het Singelpark combineren ‘denken en doen.’ We adviseren over het ontwerp en het beheer. We betrekken zo veel mogelijk inwoners en organisaties bij ontwerp, aanleg, beheer en gebruik van het park. We programmeren bijzondere activiteiten langs de Leidse singels. We werven donateurs en fondsen, zoeken partnerschappen met organisaties in de stad. En we werken aan de naamsbekendheid van het Singelpark. 

En we werken aan de naamsbekendheid van het Singelpark. Invoegen: Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van de Vrienden? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Stuur een mail naar Vriendenadministratie@singelpark.nl met de vermelding: 'aanmelding nieuwsbrief' en je naam en e-mailadres.

Vrienden van het Singelpark

De Stichting Vrienden van het Singelpark werkt aan het langste, mooiste en spannendste stadspark van Nederland. Word Vriend van het Singelpark